MT- MakineTürk Forum - Makine ve Mühendislik Forumu

Tam Versiyon: İstatistiksel Proses Kontrol Nedir?
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Bildiğimiz üzere kalite kontrol prosesleri çok ciddi bir bir biçimde her üretimhaneye bir standart olarak girmiş durumda. Kalite kontrolün uygulamaları çok yaygın olduğundan hepsini tek bir yazıda belirtmek biraz mantıksız olur. Bir kalite kontrol uygulaması olarak İstatistiksel proses kontrol ne demektir. İstatistiksel proses kontrol üretimhanelerde ne boyutta yararlanılmaktadır. İstatistiksel proses kontrolün amacı nedir? İstatistiksel proses kontrol ne işe yarar. İstatistiksel proses kontrol nedir?

Örnek: Bir bütünün kendi içinden seçilmiş bir parçasıyla temsil edilmesi işlemidir. Bir örnekleme yaparken iki ön koşulun yerine getirilmesi gerekir: 

- Örnek yeterli olmalı: Bir örnek yeterli olmadığı halde temsil becerisi taşıyabilir. Bir örnek yeterli bir büyüklükte olmadıkça sonuçların güvenilirliğinden söz edilemez. Ancak bu durumda aynı büyüklükte başka örneklerin alınması halinde, bu örneklerde de benzer sonuçların belireceği konusunda güven duyulması imkansızdır.  Buna karşılık bir örnek temsil becerisi taşımıyorsa, örneğin yeterli bir büyüklükte olması sonuçların geçerliliğini sağlamaz.

- Örnek temsil becerisi taşımalı: Bir örneğin temsil becerisi taşıması demek, içinden seçildiği ana kütlenin karakteristiklerini bir yanlışlık yaratmadan yansıtması demektir. Örneklemeye konu olan ana kütle aynı cinsten birimlerin oluşturmuş olduğu topluluktur (ör. Bir malın bütün potansiyel müşterileri ana kütledir). İPK uygulamalarında proses sürekli gözlemlenerek problemler tespit edilir, problemin sebepleri belirlenir, çözüm geliştirilir, geliştirilen çözüm uygulanır ve proses tekrar izlenir.  İstatistik tekniklerinin veri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve çözümler getirmek üzere kalite problemlerine uygulanması olarak tanımlanır. Bu döngü sonsuz olup bu sayede prosesin devamlı iyileştirilmesi sağlanır.

- Üretim faaliyetlerinin önceden belirlenen kalite spesifikasyonlarına uygun biçimde yapılmasını sağlamak ve standartların dışında üretimi büyük ölçüde önleyerek kusurlu üretimi minimize etmek hedefiyle bir araya getirilmiş olan bir metotlar topluluğudur. 

Gördüğünüz üzere istatistiksel proses kontrol metodu çok kullanışlı basit ve içinde uygulanan üretimhaneye ya da imalat atölyesine ciddi kazançlar sağlayabilecek bir işlemdir.