MT - FORUM M.


Kalite kontrolü çemberi

Konu

#1
Kalite çemberi; aynı işyerinde çalışan veya benzer işleri yapan iş görenlerin, gönüllülük esasına dayalı, kendi alanlarında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunları saptamak, kestirebilmek, analiz etmek ve bu tür sorunlara çözüm bulabilmek için oluşturdukları, düzenli aralıklarla toplanan küçük çalışma gruplarıdır.

Kalite kontrolü çemberlerinin amaçları
Kaliteyi geliştirmek,
Çalışanların motivasyonu ve katılımı geliştirmek,
Ast-üst ilişkilerini geliştirmek,
Maliyetleri düşürmek,
İş görenlerin kültürünü geliştirmektir.

Kalite kontrolü çemberlerinin özellikleri
Gönüllülük,
Bütün üyelerin katılımı,
Canlılık ve süreklilik,
Grup etkinliği,
Ödüllendirmedir.

Kalite kontrolü çemberinde yönetim etkisi
Kalite çemberlerinin uygulanabilmesi için organizasyon özelliklerinin yeterli olamayacağı, işletmedeki yöneticilerin de bazı nitelikleri taşıması gerekir.

Organizasyonların işleyişi açısından yöneticilerin;

1. Grup çalışmalarının etkinliğine inanması ve dolayısıyla astlarına sorumluluk vermenin gerekli olduğunu kavraması,
2. Yöneticinin görevinin esas olarak astları kontrol etmek değil, onların kendilerini kontrol edebilecekleri şartları yaratmak olduğuna inanması,
3. Astların yaptıkları işlerle ilgili kararlara ve süreçlere katılmaları gerektiğine inanması,
4. Birlikte çalışan insanların daha yaratıcı ve üretken olduğuna inanması gerekmektedir.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task