Ana içeriğe devam edin.

MT-TOPLULUK

Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Başta Türkiye olmak üzere her yerde kendini geliştirme odaklı projeler geliştirmeyi ve içerik üretmeyi hedefleyen bir projeyiz. Burada herkes bir şeyler yapmak zorunda. Evet sen yardım alıyorsan yardım etmeyi de öğrenmen gerek.Mühendislik,tasarım,ücretsiz eğitimler gibi bir çok şey seni bekliyor.

(Sadece ziyaretçiler tarafından görüntülenir.)

Hoş Geldin, !

Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandı. Sitemizde üyelikler e-posta onaylı olduğu için hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Kayıt olduğunuz e-posta adresinin gelen ya da istenmeyen (spam) kutusunu kontrol ederek hesabınızı onaylayabilirsiniz. e-Posta gelmediyse veya farklı bir sorun yaşıyorsanız bizimle İletişim sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

(Sadece hesabı aktif edilmemiş kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

KAPALI ALANLARDAKİ ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Konu

#1
1. KAPALI ALANLAR
Sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış olan ve girişleri ve çıkışları kısıtlı olan alanlar,
kapalı alanlar olarak nitelendirilmektedir. Giriş izni gerektiren kapalı alanlar terimi ise;
tehlikeli ya da tehlike oluşma ihtimali olan, ortama giren bir kişiyi yutma tehlikesine sahip bir
malzeme ihtiva eden, içeri doğru kapanan kapılar veya aşağı eğimli olan duvarlar ya da
içeriye giren bir kişinin boğulmasına ya da içeride kapalı kalmasına neden olabilecek daha
küçük bir alana daralan duvarlar, korumasız makineler, açıkta duran kablolar, sıcaklık stresi
gibi bilinen sağlık ve güvenlik tehlikelerini taşıyan alanlar gibi özelliklerin bir ya da birkaçına
sahip olan alanları kapsamaktadır.

Kapalı alanlara:
Depolama tankları;
Tankerler;
Kazanlar;
Basınçlı kaplar;
Silolar ve diğer kompartımanlı tanklar;
Derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar;
Boru hatları;
Kanalizasyon tesisleri;
Kuyular;
Kanallar ve benzeri yapılar;
Kargo tankları;
Küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordası boşlukları;
Petrol tankları;
Atık tankları;
örnek verilebilir.

2. TEHLİKELERİ
Kapalı alanlarda meydana gelebilecek tehlikeleri 2 ana başlık altında gruplandırabiliriz.
Bunlar, alanın kısıtlı olmasından kaynaklanan tehlikeler ve ortamda yapılan işlerden kaynaklı
tehlikelerdir.

2.1 Alanın Kısıtlı Olmasından Kaynaklanan Tehlikeler
Ortamın kapalı olması durumunda tehlike oluşturabilecek 3 temel etmen bulunmaktadır.
Bunlar oksijence yetersiz ortamlar, patlayıcı ortamlar ve zehirli ortamlardır.

2.2 Yapılan İşlerden Kaynaklı Tehlikeler
Kapalı alanlardaki kaynak, kesme, lehimleme, boya, temizleme ya da yağ giderme
(degreasing) ve kumlama gibi işlemler bu alanda yapılan tehlikeli çalışmalar olarak
nitelendirilebilir. Örneğin temizleyici çözücüler birçok endüstri alanında temizlik ve yağ
giderme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu çözücülerin kapalı alan içindeki buharları oldukça
zehirlidir. Ayrıca kaynak, kesme, lehimleme gibi sıcak işlemlerin ortamdaki oksijeni
tükettiğine de dikkat edilmelidir.

2.2.1 Kaynak

Kaynak, birçok çeşidi olmasına rağmen genel olarak ayrı olan iki metal parçanın yüksek
sıcaklığın, oksijenle birlikte bir yanıcı gazın ve tutuşmayı sağlayacak akımın yardımıyla
eritilerek birleştirilmesi işlemidir. Kaynağın kapalı alanda yapılması durumunda kaplamalı
olan duvarlardan çok zehirli olan gazlar yayılabilir. Bu tehlikenin yanında kaynak
malzemesinden ve kaynak işlemi gören malzemeden çıkan gazlara; karbon monoksit, ozon,
nitrojen oksitleri, kurşun, cıva, çinko, kadmiyum, berilyum, demir oksit, floritler, klorlu
hidrokarbon içeren çözücüler, fosgen, örnek verilebilir. Bu gazlar nedeniyle oluşabilecek
hastalıklar; geniz yolu, göz, burun, boğaz ve akciğer iritasyonu, akciğer ödemi, amfizem
(akciğerin oksijen depolamasını engellenmesi), karın ağrısı, ishal, böbreklerde hasar, solunum
yetmezliği, duygusal dengesizlik, duyma kayıpları; beynin, merkezi sinir sisteminin, dolaşım
sisteminin, üreme sisteminin ve kasların olumsuz etkilenmesi, deri döküntüsü, kalp ritminde
artış, göğüs ve baş ağrısı, üst solunum yolları kuruluğu, nefes darlığıdır.

2.2.2 Kaplama
Sprey kaplama metallerin yüzeylerinin çeşitli tozlarla kaplanarak aşınmaya ve
korozyona karşı dayanaklı hale getirilmesi için uygulanan bir işlemdir. Kapalı alanda sprey
kaplama işleminin yürütüleceği zaman çok dikkatli olunmalıdır. Sprey kaplama işlemi sonucu
ortaya çıkan küçük boyutlu parçacıkların havayla karıştığı ortam solunduğunda fazla miktarda
kimyasal maruziyete sebep olur.

2.2.3 Taşlama

Kapalı alanlarda çalışanın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak başka bir işlem ise
taşlamadır. Taşlama aşındırıcı bir disk yardımıyla işlenilen parçanın yüzey kalitesinin
artırılması için kullanılan bir işlemdir. Taşlama çeşitli toz bileşenlerinin ortaya çıkmasına
neden olabilir. Metal tozlarının vücuda solunum yoluyla girmesi parçacıkların boyutlarına,
fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Bu gibi tozlar metal buharı ateşi (metal fume fever)
ve bronşite neden olabilir.

2.2.4 Kumlama

Kumlama işlemi işlenilecek olan parça yüzeyinin pürüzsüzleştirilmesi için, çok küçük
boyutlu aşındırıcı maddelerin yüksek hızla ve basınçlı bir biçimde parçaya püskürtülmesidir.
Kumlama işlemi tankların içi gibi kapalı alanlarda da gerçekleştirilmektedir. Kumlama
işlemine bağlı olan tehlikeler yakın olarak kumlanan ürünün malzemesine ve kumtaşının
boyut ve muhafazasına bağlıdır. Kuartz, nikel, kurşun ve kurşun bileşenleri gibi kanserojen
maddeler içeren kumtaşı kullanan birkaç kumlama işlemi mevcuttur. Kumlama işlemi
sırasında kanserojen kimyasal kullanımı, kumlanan alanın yüzeyine bağlı olarak artabilir.
Kumlama işleminde kullanılan başka bir aşındırıcı da kumdur. Kristalin silika içeren
kumun ve diğer aşındırıcıların çalışanlar tarafından solunumu, kot kumlama işçilerinin
hastalığı olarak da bilinen silikozis hastalığına sebep olur.

2.2.5 Su püskürtme
Su püskürtme kumlama işlemine benzer olarak, yüzey temizliği amacıyla yüksek
basınçla ve yüksek hızla su püskürtme işlemidir. Yine kumlamaya benzer olarak kapalı
alanların iç yüzeylerinde kullanılmaktadır. Su püskürtme sırasında temizlenen yüzeyin yüksek
basınca maruz kalması nedeniyle, yüzeyden kalkan toz, kir ve kimyasallar, havada uzun süre
kalabilen küçük katı ya da sıvı parçacıklar oluşabilir. Bu parçacıklara yüksek derecede
maruziyet halinde, tepkimeye girebilen kimyasallar, çalışanların akciğerlerinin en derin
noktalarına kadar taşınabilir.

3. KAPALI ALANLARA GİRMEKTEN KAÇINMA
Kapalı alanların tehlikelerine karşı önlemler almadan önce bu alanlara girmenin tercih
edilmemesi gerekir. Bu nedenle kapalı alana girişten ya da kapalı alanda çalışmadan
kaçınılması için başka bir yol olup olmadığı kontrol edilmelidir. Daha iyi bir iş planlaması ya
da farklı bir yaklaşım ile kapalı alana duyulan ihtiyaç azaltılabilir.

4. ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Öncelikle tehlikeleri ortadan kaldırmak ya da asgariye indirmek için bir güvenlik
sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Her türlü güvenlik önlemi alındıktan sonra yine de
acil bir durumun ortaya çıkabileceği öngörülerek hazırlanacak olan acil durum planını
oluşturmak olmalıdır.
4.1 Güvenlik Sistemlerinin Oluşturulması
Eğer kapalı alana girişten kaçınılamıyorsa, kapalı alan içinde çalışmak için güvenli bir
sisteme sahip olunduğundan emin olunmalıdır. Kapalı alandaki mevcut tehlikelerin
belirlenmesi için risk değerlendirmesi yapılmalı, yapılan risk değerlendirmesine göre kapalı
alanın yapısına, ilgili risklere ve işe bağlı olarak gerekli önlemler alınmalıdır. Alınan
önlemlerin de dâhil olduğu güvenli bir çalışma sistemi oluşturulmalı, geliştirilmeli ve
uygulamaya konulmalıdır. Güvenli bir çalışma sisteminin içinde asgari şu başlıklar yer
almalıdır:
Süpervizör atanması
Kişilerin çalışmaya uygunluğu
İzolasyon
Kapalı alana girmeden önce temizlik
Giriş bölgesinin boyutunun kontrolü
Havalandırmanın sağlanması
Kapalı alanda gerekli ölçümlerin yapılması
Özel ekipmanlar ve ışıklandırma
Solunum aparatı
Acil durum planları
Kurtarma tertibatı
Alarmın kontrolü
Çalışma izni
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
Çalışanların eğitimi
4.2 Acil durum planları
Yapılan çalışmaların planlandığı gibi gitmediği ve çalışanların sağlığının ve
güvenliğinin tehlikelere maruz kaldığı zamanlarda, bu tehlikeleri ortadan kaldıracak ya da bu
tehlikelerin zararlarını azaltacak önceden hazırlanmış bir acil durum planı olmalıdır. Kapalı
alanlar da yapılacak çalışmalar için hazırlanan Acil durum planı kapalı alanın yapısına,
belirlenen risklere, acil durum kurtarma hizmetine göre değişir. Acil durum planları
içerisinde asgari şu başlıklar yer alır;
İletişim
Kurtarma ekipmanları ve hayata döndürme ekipmanları
Destek personeli ve kurtarma personeli
4.2.1 İletişim
Kapalı alanda bir çalışma yapılırken burada çalışanlar, acil bir durum söz konusu
olduğunda dışarıdaki çalışanlara bu durumu iletebilmelidirler. Bu iletişim, alarm ile ya da
kapalı alanın elverdiği herhangi bir iletişim aracıyla sağlanabilir. Acil durum planının
işleyebilmesi için iletişim çok önemlidir. Ayrıca gece çalışması ve vardiyalı çalışmalar, hafta
sonları ve tesisin kapalı olduğu zamanlar (tatiller gibi) da göz önüne alınarak neler olabileceği
ve alarmın nasıl çalıştırılabileceği düşünülmelidir.
4.2.2 Kurtarma ekipmanları ve hayata döndürme ekipmanları
Kurtarma ekipmanı ve hayata döndürme ekipmanı acil durumlarda kurtarma
personellerinin kullanacağı ekipmanlar olarak nitelendirilir. Hayata döndürme ekipmanları ve
kurtarma ekipmanlarının seçimi, acil durum planlarına ve kapalı alanların özelliklerine
bağlıdır. Hayata döndürme ekipmanına örnek olarak solunum maskesi, kurtarma
ekipmanlarına ise kurtarma halatları, baret, alev geçirmez kıyafetler, oksijen tüpleri örnek
verilebilir.
Kullanımına sunulan ekipmanların kurtarma görevlileri tarafından kullanılabilmesi için
doğru bir tatbikat olmazsa olmazlardandır.
4.2.3 Destek personeli ve Kurtarma personeli
Acil durumlarda aktif rol oynayan iki unsur vardır. Bunlardan birincisi destek personeli,
ikincisi ise kurtarma personelidir.

4.2.3.1 Destek personeli
Destek personeli kapalı alan içinde çalışanlarla iletişimi sağlayan herhangi bir acil
durumda gerektiğinde kurtarma personeline haber veren ve acil durum prosedürünün
başlamasını sağlayan kişidir.
Destek personeli kapalı alanın dışında kalmalı ve içerideki inceleme ekibiyle görsel
olarak ya da telsiz gibi karşılıklı konuşma ile sürekli temas halinde olmalıdır. İnceleme
ekibinin haberleşme aralıkları için bir program belirlenmelidir.
4.2.3.2 Kurtarma personeli
Kurtarma personeli acil durum gerçekleştiğinde acil durum dahilinde olan kurtarma
operasyonunu yürütecek olan personeldir. Kurtarma personeli eğitilmeli, hazırlanmış olan acil
durum planlarını uygulamalı ve uygun ekipmanı ve teknikleri (kurtarma halatları, solunum
ekipmanı, destek elemanının yardımı) kullanmalıdır. Acil durum planları ve tahliye
prosedürleri kurtarma operasyonuna dâhil olan tüm bölümler tarafından anlaşılmalı ve kabul
edilmelidir.
Güvenli kurtarma basamakları tüm kapalı alanların giriş prosedüründe uygulanmalıdır.
Kurtarma iyi bir şekilde planlanmalı ve acil durum planlarını uygulamada yapılan kazıların
düzenli olarak yapıldığının belgesi bulundurulmalıdır.

5. SONUÇ
Kapalı alanlarda yapılan çalışmalar ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkede
çalışanların konu hakkında bilgi sahibi olmamasından ve bu konuya gerekli önemin
verilmemesinden dolayı maddi hasarlara, yaralanmalara ve ölümlere sebep olmaktadır.
Çalışmanın kapalı alan dışında yapılması birinci öncelik olmalıdır. Eğer çalışmanın kapalı
alan dışında yapılmasından kaçınılamıyorsa, kapalı alanda yapılacak çalışma dikkatlice
planlanmalı, risk değerlendirmesi yapılarak kapalı alanın ne gibi tehlikeleri olduğu tespit
edilmelidir. Bu tespitlere göre güvenli bir çalışma sistemi oluşturulmalı ve bu sistem acil
durum planlarını ve kurtarma prosedürlerini de içermelidir.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da