MT - FORUM M.


Motor Ana Elemanlarının Hesabı ve Dizaynı

Konu

#1
BİR MOTOR PARÇASI ÜZERİNE ETKİ EDEN KUVVETLER
•Silindir içerisindeki gaz basıncının yarattığı basınç kuvveti
Basınç kuvveti sürekli değişkendir, ve piston strokunun çok küçük bir bölümünde maksimum değere ulaşır
•Gidip-gelme hareketi yapan ve dönen parçaların atalet kuvveti
Periyodik olarak değişirler, yüksek devirli motorlarda gaz basınç kuvvetinden daha büyük değerde olabilir.
•Titreşim (elastik sınırlar içersinde)Tüm kuvvetler titreşim yaratır, rezonans sınırına gelmesi
•Isıl gerilmelerYanma sonucu çıkan ısınının motor parçalarına geçmesi ve bu parçaların farklı mertebede ısınması, farklı oranda ısıl genleşmelere neden olur.

Dizayn Şartları
OTTODizaynŞartları
nm=Maksimummomentinsağlandığıdevir
nN=Maksimumgüceulaşılandevir
nm=(0,4-0,6).nN
•Bu çalışma şartında gaz basınçları maksimum olup atalet kuvvetleri düşüktür.
Nen=Nominal devirde elde edilen maksimum gücü ifade eder.
nbçmax=(1,05-1,20).nN
•Bu çalışma şartında gaz basınçları düşük maksimum olup atalet kuvvetleri yüksektir.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task