MT - FORUM M.

Sıhhi tesisat nedir ve bileşenleri nelerdir?

Konu

#1
[b]Evinize sıhhi tesisat yaptıracaksanız, en azından bunları bilmeniz, yapılacak olan işin kalitesinden anlamanızı sağlayacaktır Smile [/b]

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli suyun temini, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, sıhhi tesisat aygıt ve donanımları, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu drenajı ve yangından koruma tesisatları  konularını kapsar. Ayrıca mutfak ve çamaşırhane tesisatı, yüzme havuzları güneş enerjisi tesisatı gibi özel tesisatlar sıhhi tesisat kapsamındadır.  Modern bir sıhhi tesisat sisteminin gerçekleştirilmesi için gerekli temel amaçlar ve sistem performans kriterleri aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

1. Yapıya temiz suyun sağlanması ve herhangi bir şekilde pis suyun karışmasının önlenmesi, 

2. Aygıtların sayısı, sağlanan suyun miktar ve basıncına uygun bir sistem kurulması, 

3. Gerekli durumlarda su depolanması, 

4. Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanması, 

5. Tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemesinin seçilmesi, 

6. Temiz ve pis su tesisatlarının uygun ayırma, yalıtım ve havalandırılmasının sağlanması.

 Projelerin ön hazırlık safhasında, mimari projeler üzerinde boru geçiş yerleri, cihaz yerleştirme gibi konularda dikkat edilecek noktalar şunlardır; 

 Islak hacimler düşey doğrultuda üst üste getirilmelidir.  

 Yatay planda sıhhi tesisat olan bölümler yan yana getirilmelidir. 

 Banyo ve helâlar yapı özellikleri göz önüne alınarak normal döşemeden 25 ila 40 cm düşük döşeme yapılmalıdır. 

 Düşey borular, çok katlı binalarda en az 50x50 ölçülerinde tesisat galerilerinden geçirilmelidir. 

 Duvarlardan geçen borulara gerekli eğim verilmelidir. 

 Pis su ve temiz su tesisatı, mümkünse en kısa şekilde ve en az dirsek kullanılarak çekilmelidir. En ufak bir konutta tavsiye edilen aygıt sayıları şöyledir; 

 En az bir lavabo 

 En az bir banyo

  En az bir helâ taşı 

 En az bir evye bulunmalıdır.              
                                                                                                             
Komple bir tesisat projesinde aşağıdaki paftalar bulunmalıdır; 

1. Hesap ve açıklamaları içeren bir tesisat hesap raporu, 

2.Kat planları, 

3. Kolon şeması, 

4. Gerekirse izometrik boru akış şemaları, 

5. Laboratuar ve mutfak gibi özel işlem aygıtlarının bulundukları yerler için özel boru diyagramları, 

6. Rögar, yağ ayırıcı ve cihaz bağlantıları gibi gerekli yerler için detay çizimleri 

Evinize sıhhi tesisat yaptıracaksanız, en azından bunları bilmeniz, yapılacak olan işin kalitesinden anlamanızı sağlayacaktır Smile 
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task