Ana içeriğe devam edin.

MT-TOPLULUK

Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Başta Türkiye olmak üzere her yerde kendini geliştirme odaklı projeler geliştirmeyi ve içerik üretmeyi hedefleyen bir projeyiz. Burada herkes bir şeyler yapmak zorunda. Evet sen yardım alıyorsan yardım etmeyi de öğrenmen gerek.Mühendislik,tasarım,ücretsiz eğitimler gibi bir çok şey seni bekliyor.

(Sadece ziyaretçiler tarafından görüntülenir.)

Hoş Geldin, !

Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandı. Sitemizde üyelikler e-posta onaylı olduğu için hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Kayıt olduğunuz e-posta adresinin gelen ya da istenmeyen (spam) kutusunu kontrol ederek hesabınızı onaylayabilirsiniz. e-Posta gelmediyse veya farklı bir sorun yaşıyorsanız bizimle İletişim sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

(Sadece hesabı aktif edilmemiş kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

Konu

#1
Risk değerlendirmesi; tehlikelerin belirlenmesi, tehlikeye maruz kalan
kişilerin ve nasıl maruz kalındığının belirlenmesi, risklerin ve önlemlerin
belirlenmesi, bulguların kayıt altına alınması ve gerekli tedbirlerin uygulanması,
risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi
aşamalarından oluşur.
İşveren aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre, işyeri ortamında
• İşyeri ortamındaki tehlike ve/veya riski ortadan kaldırmak
• Tehlike ve/veya riski kaynağında kontrol altına almak
• Uygun işyeri organizasyonu ile tehlike ve/veya riski en aza indirmek
• Yukarıda belirtilen tedbirler alınmasına rağmen tehlike ve/veya risk
devam ediyor ise çalışanlar için kişisel koruyucu ekipmanı temin
etmek, ve çalışanların bunları kullanmasını sağlamak
gibi önleyici ve koruyucu tedbirler almalıdır.
Kimyasal maddeler için basitleştirilmiş risk değerlendirmesi metotları, iş
yerinde ( özellikle kobiler için) ilk risk değerlendirmesi yapılırken ve alınacak
önlemlere karar verilirken oldukça faydalı olmaktadırlar. Bu tarz risk değerlendirme
metotları, ayrıntılı ve kapsamlı risk değerlendirme metotlarına alternatif değillerdir
ancak işyeri ortamı hakkına ilk gözlemlerin oluşmasını sağlarlar. Bazı metotlar risk
düzeyine göre ve işyeri ortam şartlarına göre (proses vb.) yapılması gereken
ölçüm, analiz ve araştırmalar hakkında öneriler sunar.
Çeşitli risk değerlendirme metotlarında kullanılan parametreler ;
• Kimyasal ajanların tehlikeleri;
• Maruziyet süresi/aralığı;
• Kullanılan veya ortamda bulunan kimyasal madde miktarı;
• Kimyasal maddelerin uçuculuğu/ tozuması;
• Kullanılan proses;
• Kontrol şekli.
Bu parametreler kullanılarak işyeri ortamındaki risk düzeyleri belirlenebilir.
Kimyasal maddelere maruziyette risk değerlendirmesi, kimyasal madenin üç farklı
özelliği göz önünde bulundurularak yapılır.
a) Kimyasal maddenin temel tehlikesi
b) Kimyasal maddenin çevreye yayılma eğilimi (volatility)
c) İşyerinde kullanılan kimyasal madde miktarı
a) Kimyasal maddenin temel tehlikesi, maddenin risk durumlarına ( R kodları) göre
A, B, C, D, ve E olmak üzere 5 kategoriye ayrılır. R kodları ürünlerin etiketlerinde
ve malzeme güvenlik bilgi formlarında yer almaktadır.
Risk Derecesi 1
Genellikle bu risk derecesinde , çalışanların sağlık ve güvenlik faktörlerine
maruziyeti az olarak değerlendirilir. Ortamda ,yasal düzenlemelerde yer almadığı
durumlarda önleme ölçümleri yapılması gerekmemektedir. Bu durumlarda risk
faktörü genel havalandırma kullanılarak kontrol edilebilir.
Risk Derecesi 2
Bu durumlarda işyeri ortamında risk faktörünü kontrol etmek için özel önlemler
almak gerekmektedir. Yaygın olarak kullanılan spesifik yalıtım metodu “ local
extraction” dır. İşyerinde yapılacak teknik düzenleme uzmanlar tarafından
yapılmalıdır. Amaç, işyeri ortamında oluşacak olan kimyasal madde
konsantrasyonunu en aza indirmek ve limit değerlerin altına çekmektir.
Risk Derecesi 3
İşyeri ortamında bulunan kimyasal madde3. derece risk derecesine sahip ise,
kapalı sistem veya izolasyon ile kullanılmalı ve kimyasal maddenin işyeri
atmosferine karışması engellenmelidir. Maddenin yayılmasını engellemek için,
mümkünse proses basıncı, atmosfer basıncından daha az olmalıdır.
Risk derecesi 2 ve risk derecesi 3 olan kimyasal maddeler için gerekli önlemler
alındıktan sonra, işyerinde detaylı nicel değerlendirmeler yapılmalı ve alınan
önlemlerin yeterliliği değerlendirilmelidir.
Nicel değerlendirmeler, işyeri ortamında ilave önlem alınıp alınmaması gerektiğini
gösterir ve periodik ölçüm ve analizlerin programı hazırlanması için yol gösterici
olur. Bu periodik ölçüm ve analizler işyeri ortamındaki risk faktörlerinin kontrolü ve
alınan önlemlerin (teknik) yeterli olup olmadığının takibi için gereklidir.
9
Risk Derecesi 4
Bu grupta yer alan durumlar, çok toksik kimyasal maddelerin kullanıldığı prosesler
ve çok fazla miktarda kullanılan orta düzeyde toksik kimyasal madde içeren
proseslerdir ve bu kimyasal maddeler kolayca atmosfere yayılabilir. Tablo 9
incelendiğinde kanserojen maddelerin ( R45 , R49) E tehlike sınıfında yer aldığı ve
kullanım miktarı çok azda olsa Risk Derecesi 4 olarak değerlendirilmelidirler.
Kullanılan kimyasal maddeler kanserojen ise ulusal ve uluslar arası mevzuatlar
göz önünde bulundurulmalı ve işyeri ortamında riski ortadan kaldıracak veya
çalışanın maruziyetini ortadan kaldıracak gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır.
İşyeri ortam ölçümleri mutlaka düzenli olarak yaptırılmalı ve periyodik kontroller
aksatılmamalıdır. Ölçüm yaptırma sıklığı, risk değerlendirmesi kontrolleri diğer risk
gruplarına göre daha fazla olmalıdır.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task